KS-resultater

Terminfestede klubbstevner i Lismarken Pistolklubb.

 

Lismarken Pistolklubb arrangrer terminfestede klubbstevner, i sommerhalvåret. I 2018 og 2019 så ble alle klubbstevner skutt med kaliber .22, dette fordi

da vil de fleste (om ikke alle) av klubbens medlemmer ha mulighet til å delta. Vi ønsker å utvide tilbudet i 2020, med flere klubbstevner, men ikke flere

klubbstevne kvelder. Dette gjør vi ved at vi arrangerer 2 stevner på samme kveld, men med et annet kaliber på andre klubbstevne.

 

Disse terminfestede klubbstevnen er lagt til hver tredje onsdag, med start tidlig i april.

Et klubbstevne vil ta noe i overkant en time i starten på klubbkvelden, avhengig av deltagelse og type stevne.

Med to klubbstevner på samme klubbkveld, så går nok det meste av klubbkvelden med til klubbstevnene.

Hvert stevne er på en onsdag, det første starter kl 18:00 og koster kr 50,- pr. klubbstevne (kontant).


I 2018 så hadde vi standard (5), hurtig fin (7F), felt fin(1F) og norgesfelt fin (1F) som klubbstevne. Vi havnet på 46 startende i 2018, som gir en

gjennomsnitt på 4,18 startende pr. klubbstevne. I 2019 så kom Fripistol for 25m (2B) også med som klubbstevne. Klubbstevnene viser dette året en stor

økning i deltagelse og vi havnet på 93 startende, noe som gir en gjennomsnitt på 8,45 startende pr. klubbstevne, en dobling startende fra året før.

Fra den 01. januar 2020 så innføres det en ny øvelse for pistol, ved navn T96. Denne nye øvelsen er noe som vi kan skyte på bana og da prøver vi det.

Øvelsen skytes på tidene til standard og kan minne litt om felt med tre avstander.


Her kan du finne resultatene fra de terminfestede klubbstevnene som Lismarken Pistolklubb har arrangert.

Kom på banen, møt kjente, treff blinken og kos deg