Dugnad 20

Dugnader i Lismarken pistolklubb 2020.


Standplass og varmerom

Årets store dugnadsprosjekt er utvidelse av standplass og varmerom.

Sommeren 2019 så erfarte vi i større og større grad at vi trenger flere standplasser.

Dette fikk vi mulighet til å gjøre noe med etter en positiv samtale.

Et samstemt årsmøte stilte seg bak styrets forslag om å utvide standplassen.

Spaden, i form av noe som durer, ble satt i jorden lørdag den 16. mai og vi var i gang.

7 betongfundamenter ble gravd ned etter alle kunstens regler og krydret lett med singel.

Onsdag den 20. mai ble bering og gulvlunner satt på plass og torsdag den 21. mai ble gulvet lagt på standplassen.

Fredag den 22. mai ble reisverk på lav framvegg (mot blinker) og høy bakvegg reist, gangveien ut mot blinkene kom også opp.

Lørdag den 23. var det SKYTING (et par nye våpen i medlemmers eie kom på banen) og noe riving i forbindelse med utvidelse av varmerommet.TO BE CONTINUED


Hjertelig velkommen på dugnad, vi skal prøve å legge ut når det er dugnad på Messengergruppa vår.

Kom på banen, møt kjente, treff blinken og kos deg