Hjem

DUGNADER i

Lismarken pistolklubb.


  • Utvidelse av standplass.
  • Utvidelse av varmerom.
  • Klippe skråninger.


Da er vi i gang med utvidelse av

standplass og varmerom.


Du kan lese mer om dette ved å klikke her.

Lismarken Pistolklubb

Klubben holder i dag til på Brøttum og

ønsker å fremstå som en pistolklubb,

der alle skal føle seg velkomne og trygge.

I et bygg som er satt opp på dugnad i 2016,

finnes det isolert rom, terasse og standplass.

Klubben ønsker å fremme skyting som populær, trygg og sunn sport og hobby.


Klubben har utebane,

med 8-9 standplasser under tak.

Mulighet til å parkere bare noen

meter fra standplass.

Vi skyter oss gjennom hele vinteren.


Vi skyter Norges Skyteforbund sitt program.

Lengste avstand vi har er 35 meter,

den vanligste avstand vi skyter på er 25 meter.

Som bildet viser så arrangerer vi klubbstevner, her "kompakt-felt". Hurtig og standard er eksempler på andre klubbstevner

som klubben arrangerer for sine medlemmer.

Kom på banen, møt kjente, treff blinken og kos deg