Luftpistol (3)

Luftpistol (3):


Vi har prøvd etter beste evne å skrive litt om Luftpistol.


Luftpistol er en fin øvelse for ungdom og nybegynnere, men samtidig også en svært krevende hvor selv erfarne skyttere

må yte sitt aller beste for å oppnå gode resultater.

Luftpistol gir lite rekyl, så avtrekksfeil er lettere å oppdage enn med våpen med kraftigere rekyl.

Man har dermed en bedre sjanse til å raskt innøve gode avtrekk med denne typen våpen.

De beste skytterne, og de som ønsker å bli god, skyter derfor mye luftpistol.

Nasjonalt har vi 4 ulike deløvelse for luftpistol.

Luftpistolen må være av kaliber 4,5 mm, ha minimum 500 gram avtrekkvekt,

veie maksimum 1500 gram med eventuelt tomt magasin og gå ned i en målekasse på 420x200x50 mm.


3A – 10 m luftpistol, en ISSF øvelse.

60 skudds øvelsen inngår i det olympiske programmet.

Det skytes på 10 meters hold og skiven er en standard 10 m luftpistolskive.

Våpenet skal bare lades med en kule om gangen. I dag benytter de fleste et våpen med en avtakbar trykkluftbeholder

som fylles fra kompressor eller flaske, og som rekker til å fullføre en hel 60 skudd konkurranse, inklusiv prøveskudd.

Det skytes 40 skudd i ungdom-, kvinne-, junior kvinne og veteranklasser på 50 minutter, og 60 skudd i klasse menn, inkl. junior menn, på 75 minutter.
I mesterskap skyter de 8 beste fra kvalifiseringen, finale. Alle finalistene starter da med 0 poeng.

Etter noen innledende runder, må den med lavest poengsum forlate standplassen.

Den som til slutt står igjen med høyes poengsum, kåres til mester.


3B – Luftpistol fallfigur, en ISSF øvelse.

I Norge er reglene tilpasset slik at det skytes 40 skudd for både kvinner og menn, mens de internasjonale reglene sier 30 skudd for kvinner.

Våpenet må drives av komprimert luft eller CO2, og ha et magasin med plass for 5 skudd.

Det skytes på mekaniske eller elektroniske skiver med 5 fallfigurer, på 10 meters hold.

Hver skive som har falt, teller som ett poeng. For tidlig eller for sent avgitte skudd teller som bom.
Hele konkurransen består av 8 serier på 5 skudd.
Ved poenglikhet blant de 3 beste, blir rangering avgjort med omskyting.


3C – Luftpistol Standard, en ISSF øvelse.

I Norge er reglene tilpasset slik at det skytes 40 skudd for både kvinner og menn, mens de internasjonale reglene sier 30 skudd for kvinner.

Våpenet må drives av komprimert luft eller CO2, og ha et magasin med plass for 5 skudd. 

Det skytes mot standard 10 m luftpistolskive, serier på 5 skudd i løpet av 10 sekunder.

For tidlig eller for sent avgitte skudd teller som bom.
Selve konkurransen består av 8 serier på 5 skudd.
Ved poenglikhet blant de 3 beste, blir rangering avgjort med omskyting.


3D – Sprintluft, en nasjonal øvelse.

Det skytes med samme type våpen som for de andre luftøvelsene. Magasinvåpen er lov å bruke, men skal bare lades med ett skudd.

Det skytes mot ISSF 10m luft duellskive. Denne har samme størrelse som standard luftskive, men er inndelt annerledes.

Ytterste ring gir 5 poeng, mens det sorte feltet begynner på 8 poeng.

Konkurransedelen består så av 30 skudd som må avfyres i løpet av 15 minutter.


En liten tabell med de viktigste tallene:


Klasser i approberte

Ferdi

ghets

merke

Kode

N a

v n

stevner

Gull

Sølv

Bronse

A

B

C

D

3A

Luftpistol

10m, 60 skudd

A, B, C, D, SH1sr, SH1jr

576

565

535

565

535

Ingen

Ingen

3A

Luftpistol

10m, 40 skudd

A, B, C, D, U16, U14, U12, ÅR

383

375

355

375

355

Ingen

Ingen

3B

Luftpistol

Fallfigur

A, B, C, D, U16, U14, U12

35

30

Ingen

Ingen

3C

Luftpistol

Standard

A, B, C, D, U16, U14, U12, SH1sr

360

350

Ingen

Ingen

3D

Luftpistol

Sprintluft

A, U16, U14, U12, ÅR

3E

Luftpistol

Mix lag

Åpen, Jr