Hurtigpistol (7)

Hurtig (7):


Vi har prøvd etter beste evne å skrive litt om Hurtig, en NSF national øvelse.


Som navnet tilsier så er dette en skyteøvelse som har korte skytetider;

4 serier à 5 skudd på 10 sek.,
4 serier à 5 skudd på 8 sek. og
4 serier à 5 skudd på 6 sek.

Totalt 60 skudd med en maksimum oppnålig poengsum på 600.

Programmet skytes i sin helhet på 25 m silhuettpistolskive, på 25m pistolbane.


ØVELSER I HURTIGSKYTING:
• Fin (7F), • Grov (7G), • Militær (7M), • Revolver (7R), • Revolver kal. .22LR-Ungdom (7R), • Spesialpistol (7SP),

• Spesialpistol kal. .22LR-Ungdom (7SP), • Spesialrevolver (7SR), • Spesialrevolver kal. .22LR-Ungdom (7SR).


En liten tabell med de viktigste tallene:


K a l i

b e r

Min.vekt

Maksvekt

Løps-

Sikte-

Faktor

Kode

N a

v n

Tommer

Millimeter

Avtrekk

Våpen

Målekasse

lengde

redius

krav

Kan brukes

7F

Hurtigpistol

Fin

.22"

5,6mm

1000 g

1400 g m/ tomt magasin

300x150x50mm

153 mm

≤ 220 mm

pistoler/revolvere

7G

Hurtigpistol

Grov

.30"-.38"

7,62-9,65mm

1000 g

1400 g m/ tomt magasin

300x150x50mm

153 mm

≤ 220 mm

pistoler/revolvere

7M

Hurtigpistol

Militær

.355"-.455"

9-11,56mm

1360 g

1400 g m/ tomt magasin

153 mm

≤ 220 mm

≥ 120

pistoler

7R

Hurtigpistol

Revolver

.355"-.455"

9-11,56mm

1360 g

Ingen begrensning

til mål eller vekt

revolvere

7SP

Hurtigpistol

Pistol

.22LR"-.455"

5,6-11,56mm

1360 g

800 g m/ tomt magasin

185x125x35mm

pistoler

7SR

Hurtigpistol

Revolver

.22LR"-.455"

5,6-11,56mm

1360 g

1000 g m/ tomt magasin

200x150x40mm

revolvere

Tabell over skytestilling, klasser og opprykkskrav:


Skyte-

Klasser i app. stevn.

Ferdi

ghets

merke

Kode

N a

v n

stilling

(U16 og U14, skytes m/ kal. .22)

Gull

Sølv

Bronse

A

B

C

D

7F

Hurtigpistol

Fin

En hånd

A, B, C, D, U16, U14

97%

85%

75%

97%

85%

Ingen

Ingen

7G

Hurtigpistol

Grov

En hånd

A, B, C, D

97%

85%

75%

97%

85%

Ingen

Ingen

7M

Hurtigpistol

Militær

To hender

A, B, C, D

97%

85%

75%

97%

85%

Ingen

Ingen

7R

Hurtigpistol

Revolver

To hender

A, B, C, D, U16, U14

97%

85%

75%

97%

85%

Ingen

Ingen

7SP

Hurtigpistol

Pistol

To hender

A, U16, U14

7SR

Hurtigpistol

Revolver

To hender

A, U16, U14