Galleri

Lismarken Pistolklubb ønsker å dele bilder, film, avisoppslag og gode øyeblikk. 


Om du har bilder, film, avisoppslag eller andre ting som kan være av interesse for oss, enten for denne nettsiden eller til internt bruk, la oss få høre om det.

Vi ønsker å ta vare på og dele de gode øyeblikkene, samtidig som vi lærer mer om historien til klubben.

Det er ikke alle bilder eller film som kan legges ut på nett, men vi kan alikevell ha nytte av det og bla i en perm.


Om du er medlem i Lismarken Pistolklubb.

Så kan du være medlem i en lukket (kun for medlemmer) gruppe på       Facebook: https://www.facebook.com/groups/113501462025359

Vi har også en lukket (kun for medlemmer) gruppe på       Messenger: https://m.me/join/AbYx2HU2WE82Hz6m


Retningslinjer for publisering av bilder og film


I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. 

Norges idrettsforbund ønsker derfor å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer.


Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildene før de publiseres.

Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte.

Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven.


Idrettsforbundets retningslinjer:


1   Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.

2   Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes.

     Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.

3   Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.

4   Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn.

     Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.

5   Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.

6   Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook,

     eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.

7    Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.


Det som er skrevet over er hentet fra Norges Idrettforbund sine sider og kan leses i sin helhet her.