Resultater KS

Terminfestede klubbstevner i Lismarken Pistolklubb.

 

Lismarken Pistolklubb arrangrer terminfestede klubbstevner, i sommerhalvåret. I 2018 og 2019 så ble alle klubbstevner skutt med kaliber .22, dette fordi da vil de fleste (om ikke alle) av klubbens medlemmer ha mulighet til å delta.

Vi ønsket å utvide tilbudet i 2020, med flere klubbstevner, men ikke flere klubbstevne kvelder.

Dette gjør vi ved at vi arrangerer 2 stevner på samme kveld, men med et annet kaliber på andre klubbstevne.

 

Disse terminfestede klubbstevnen er lagt til hver tredje onsdag, med start tidlig i april.

Et klubbstevne vil ta noe i overkant en time i starten på klubbkvelden, avhengig av deltagelse og type stevne.

Med to klubbstevner på samme klubbkveld, så går nok det meste av klubbkvelden med til klubbstevnene.

Sommer-klubbstevne (april-oktober) er på onsdager og starter kl 18:00,

mens vinter-klubbstevne (november-mars) er på lørdager og starter kl. 10:00

en start i et klubbstevne koster kr 50,- og betales kontant.


I 2018 så hadde vi standard (5), hurtig fin (7F), felt fin(1F) og norgesfelt fin (1F) som klubbstevne. Vi havnet på 46 startende i 2018, som gir en gjennomsnitt på 4,18 startende pr. klubbstevne. I 2019 så kom Fripistol for 25m (2B) også med som klubbstevne. Klubbstevnene viser dette året en stor økning i deltagelse og vi havnet på 93 startende,

noe som gir en gjennomsnitt på 8,45 startende pr. klubbstevne, en dobling startende fra året før.

Fra den 01. januar 2020 så innføres det en ny øvelse for pistol, ved navn T96. Denne nye øvelsen er noe som vi kan skyte på bana

og da prøver vi det. Øvelsen skytes på tidene til standard og kan minne litt om felt med tre avstander.

2020 var året som covid-19 kom til norge med usikkerhet, nedstenging og strenge tiltak som rammet også idretten.

Det gjør at vi bare får gjennomført 10 klubbstevner med 77 startende, som gir en gjennomsnitt på 7,7 startende pr. klubbstevne.

Covid-19 slipper ikke taket, sender nye mutterte varianter inn over by og bygd, med nye nedstengninger og tiltak.

Vi arrangerte mange klubbstevner gjennom 2021, men med færre deltagere i snitt pr. klubbstevne.

I 2021 hadde vi 23 stevner med 148 startende, noe som gir en gjennomsnitt på 6,43 startende pr. klubbstevne.


Her kan du finne resultatene fra de terminfestede klubbstevnene som

Lismarken Pistolklubb har arrangert.