Res. NF 2023

Resultater fra åpne/approberte NorgesFelt i 2023.

På disse listene så er det bare klubbens medlemmer som står oppført.

Tall i (parentes) viser hvor mange navn det totalt er i lista.

(Blir oppdatert ved ujevne mellomrom, se NorgesFelt.no for oppdaterte resultater.)