T96 (9)

T96 (9):


Vi har prøvd etter beste evne å skrive litt om T96, en NSF national øvelse.


T96 er en ny øvelse, som kom med fra 01.01.2020, opprinnelig ide til øvelsen er Jakob Kråkevik, øvelsen har derfor et slengnavn "Kråkefelt".

Antall skudd for gruppe 1 er 6 skudd, mens det for gruppe 2 og 3 er 5 skudd pr standplass. Øvelsen skytes på T96-skive, på 25m pistolbane.


Poeng i T96 regnes ut på følgende måte: Du får 1 poeng hvis du har truffet blinken, så får du 1 poeng for hver blink du treffer og 1 poeng for innertreff.

Maksimum poengsum for 6 skudd er 272 poeng og for 5 skudd er maksimum poengsum 240.


PROGRAM MED SKYTETIDER/AVSTANDER
11 meter:  1. serie: 150 sek. Skytetid, stående fri,  2. serie: 150 sek. Skytetid, stående 1 hånd,  3. serie: 20 sek. Skytetid, stående fri,
4. serie: 20 sek. Skytetid, stående 1 hånd,  5. serie: 10 sek. Skytetid, stående fri,  6. serie: 10 sek. Skytetid, stående 1 hånd


15 meter:  7. serie: 150 sek. Skytetid, stående fri,  8. serie: 150 sek. Skytetid, stående 1 hånd,  9. serie: 20 sek. Skytetid, stående fri,
10. serie: 20 sek. Skytetid, stående 1 hånd,  11. serie: 10 sek. Skytetid, stående fri,  12. serie: 10 sek. Skytetid, stående 1 hånd


25 meter:  13. serie: 150 sek. Skytetid, stående fri,  14. serie: 150 sek. Skytetid, stående fri,
15. serie: 20 sek. Skytetid, stående fri,  16. serie: 20 sek. Skytetid, stående fri.


Skytestilling for gruppe 1 og 2 er stående med 1 hånd og stående fri og skytestilling for gruppe 3 er stående 2 hender.


ØVELSER I T96:
• Fin (9F), • Grov (9G), • Militær (9M), • Revolver (9R), • Spesialfeltpistol (9SP), • Spesialfeltrevolver (9SR), • Magnum 1 (9M1), •Magnum 2 (9M2)


Skytingen arrangeres i tre hovedgrupper:
• Øvelser i gruppe 1: Fin (9F), Grov (9G), Militær (9M) og Revolver (9R).
• Øvelser i gruppe 2: Spesialpistol (9SP), Spesialrevolver (9SR).
• Øvelser i gruppe 3: Magnum 1 (9M1) og Magnum 2 (9M2).


En liten tabell med de viktigste tallene:


K a l i

b e r

Min.vekt

Maksvekt

Løps-

Sikte-

Faktor

Kode

N a

v n

Tommer

Millimeter

Avtrekk

Våpen

Målekasse

lengde

redius

krav

Kan brukes

1F

T96

Fin

.22"

5,6mm

1000 g

1400 g m/ tomt magasin

300x150x50mm

153 mm

≤ 220 mm

pistoler/revolvere

1G

T96

Grov

.30"-.38"

7,62-9,65mm

1000 g

1400 g m/ tomt magasin

300x150x50mm

153 mm

≤ 220 mm

pistoler/revolvere

1M

T96

Militær

.355"-.455"

9-11,56mm

1360 g

1400 g m/ tomt magasin

153 mm

≤ 220 mm

≥ 120

pistoler

1R

T96

Revolver

.355"-.455"

9-11,56mm

1360 g

Ingen begrensning

til mål eller vekt

revolvere

1SP

T96

Pistol

.22LR"-.455"

5,6-11,56mm

1360 g

800 g m/ tomt magasin

185x125x35mm

pistoler

1SR

T96

Revolver

.22LR"-.455"

5,6-11,56mm

1360 g

1000 g m/ tomt magasin

200x150x40mm

revolvere

1M1

T96

Magnum 1

.357"-.40"

9,07-10,16mm

1360 g

Ingen begrensning

til mål eller vekt

≥ 190

pistoler/revolvere

1M2

T96

Magnum 2

.41"-.505"

10,4-12,83mm

1360 g

Ingen begrensning

til mål eller vekt

≥ 275

pistoler/revolvere