KS-2022

Resultater fra klubbstevner arrangert av Lismarken Pistolklubb i 2022.

23 (24) klubbstevner, 153 startende totalt, 15 medlemmer har deltatt, 6,37 startende pr. klubbstevne i gjennomsnitt.