KS-2022

Resultater fra klubbstevner arrangert av Lismarken Pistolklubb i 2022.

20 (21) klubbstevner, 140 startende totalt, 15 medlemmer har deltatt, 6,67 startende pr. klubbstevne i gjennomsnitt.