KS-2024

Resultater fra klubbstevner arrangert av Lismarken Pistolklubb i 2024.

10 klubbstevner, 112 startende totalt, 19 medlemmer har deltatt, 11,2 startende pr. klubbstevne i gjennomsnitt.