KS-2024

Resultater fra klubbstevner arrangert av Lismarken Pistolklubb i 2024.

4 klubbstevner, 50 startende totalt, 12 medlemmer har deltatt, 12,5 startende pr. klubbstevne i gjennomsnitt.