KS-2023

Resultater fra klubbstevner arrangert av Lismarken Pistolklubb i 2023.

15 klubbstevner, 117 startende totalt, 17 medlemmer har deltatt, 7,8 startende pr. klubbstevne i gjennomsnitt.