Klubben

Litt historikk (fra organisasjonsplanen)


Etter et stiftelsesmøte den 17.11.1985,

så ble det allerede dagen etter sendt et brev til Norges Skytterforbund.

Den 20.11.1985 var de registrert og godkjent,

som en undergruppe av Lismarken Miniatyrskytterlag.

Lismarken Skytterhus ble brukt til treningsarena, der de fikk muligheten til å skyte innendørs.

Det ble etter en stund klart at de ønsket å i større grad være en selvstendig klubb og

den 15.12.1987 var dette en realitet.

I årsmeldingen for 1999 så kan en lese om vellykket bruk av bane på Brøttum på sommertid.

Sommeren 2000 ble det satt opp en Moelvenbrakke og veranda på Brøttum til sommerskytingen.

Gleden skulle bli kortvarig, på vårparten 2001 så ble det klart at bygget

hadde klappet sammen pga. snømengden på taket.

Sommeren 2001 ble derfor preget av dugnad for å fjerne gammelt bygg og få opp nytt,

sommeren 2003 ble det bygget et varmerom på bana på Brøttum.

2003 var året da treningsmulighetene i Lismarken Skytterhus forsvant,

etter uoverstemmelser med Skytterlaget,

så fra nå av er bana på Brøttum tilholdsstedet for Lismarken Pistolklubb.

Årsberetningen for 2009 forteller nok en gang om planer for gjenreising av standplass,

etter at bana brant ned en gang på nyåret 2008.

I løpet av sommeren 2016 så reiste det seg igjen et bygg på bana på Brøttum,

med varmerom, veranda og standplass.