Standplassordre

    ORDRE PÅ STANDPLASS

 

     Standplassleder gir følgende ordrer:

 

  • «FYLL MAGASIN OG TØNNE MED KORREKT ANTALL PATRONER»

       Det gis nødvendig tid til at skytterne får fylt magasin / tønne med korrekt antall patroner

       (magasin settes ikke inn i pistolen / tønne svinges ikke inn i revolver) før kommando:


  • «LADING»

        Skytterne lader våpen (magasin settes inn i pistolen og ladegrep tas / tønne svinges inn i revolver og hanen spennes),

        etter nødvendig tid (vurdert av standplassleder), kommer kommando:


  • «ER SKYTTERNE KLARE»

        Skytterne skal melde fra umiddelbart om de ikke er klar ved å rope høyt «NEI».

        Dersom en eller flere melder fra, kommer kommando:


  • «NEI ER SAGT, NY KOMMANDO OM 15 sekunder»


  • «ER SKYTTEREN KLARE», (det gis ikke ytterligere ventetid).

        Etter 5 sekunder kommer kommando:


  • «KLAR»

        I løpet av de neste 5 sekundene skal våpenet senkes under 45 grader, og være i ro når neste kommando kommer.

        Etter 5 sekunder kommer kommando:


  • «ILD» - eller skivene kommer frem.

        På denne kommando heves våpenet og skudd avgis. Deretter kommer kommando:


  • «STANS» eller signal i de to (2) siste sekunder av skytetiden, eller skivene vender bort.

        Når kommando eller signal om «STANS» er gitt, skal skytterne straks slutte å skyte.


  • «TØM VÅPEN, OG GJØR KLAR FOR VISITASJON»

        Skytterne tømmer våpen og magasin, og gjør klar for visitering av tomt våpen.

        Standplassleder inspiserer alle våpen/magasin, og skytterne flagger / hylstrer / pakker sine våpen.

        Ved eventuelt for tidlig eller for sent avgitte skudd, så skal standplassleder opplyse om dette før neste kommando:


  • «ANVIS»

        Skyttere og standplassleder/dommer gjennomfører dømming av skudd som er avgitt.