Fin og Grovpistol (6)

Fin og Grovpistol (VM) (6):


Vi har prøvd etter beste evne å skrive litt om Fin og Grovpistol (VM), en ISSF øvelse.


Den skytes på samme måte som Finpistol, men man bruker våpen i grovere kaliber.

For kvinner er Finpistol en Olympisk øvelse, men da under navnet Sportspistol.

Finpistol og Grovpistol skytes i stående stilling med beste hånd, mot blink på 25 m.

Finpistol og Grovpistol er en to-delt øvelse.


Først skytes det 6 serier på 6 minutter hver, med 5 skudd i hver serie.

Dette er presisjonsdelen. I denne delen skytes det mot presisjonsblinken.

Den andre halvdelen av konkurransen består av 6 serier med Duell.

På denne delen brukes Silhuettpistol-blinken.

Duell fungerer slik at blinken er synlig i 3 sekunder (grønt lys på elektronikk),

deretter forsvinner den i 7 sekunder (rødt lys på elektronikk) for så å være synlig igjen i 3 sekunder, osv.

For hver serie er blinken synlig 5 ganger. Skytteren skal da skyte ett skudd for hver gang blinken er synlig.

Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng.


I alle internasjonale mesterskap skiller vi mellom Finpistol og Grovpistol. Mens kvinnene skyter Finpistol, skyter mennene Grovpistol.

I kretsmesterskap og norgesmesterskap kan menn og kvinner skyte begge øvelsene, men menn kan bare sette rekorder i Grovpistol og kvinner i Finpistol.


Et par tabeller med de viktigste tallene:

K a l i

b e r

Min.vekt

Maksvekt

Løps-

Sikte-

Kode

Navn

Tommer

Millimeter

Avtrekk

Våpen

Målekasse

lengde

redius

Kan brukes

6F

Finpistol

.22"

5,6mm

1000 g

1400 g m/ tomt magasin

300x150x50mm

153 mm

≤ 220 mm

pistoler/revolvere

6G

Grovpistol

.30"-.38"

7,62-9,65mm

1360 g

1400 g m/ tomt magasin

300x150x50mm

153 mm

≤ 220 mm

pistoler/revolvere

Ferdi

ghets

merke

Kode

Navn

Klasser i app. stevn.

Gull

Sølv

Bronse

A

B

C

D

6F

Finpistol

A, B, C, D, U16, U14, SH1sr, SH1jr

579

570

540

570

540

Ingen

Ingen

6G

Grovpistol

A, B, C, D

579

570

540

570

540

Ingen

Ingen