Våpenkort

Våpenkort.


Våpenkortet følger med våpenet ditt. Du har ett våpenkort per våpen.

Du skal alltid ha med deg våpenkortet når du skal bruke våpenet.

Har du mistet våpenkortet, må du melde det til politiet.


Du søker ikke om våpenkort. Politiet sender det til deg i posten når du har fått våpentillatelse.

Da har vi også registrert våpenet ditt i våpenregisteret.


Husk på at den blå delen av våpensøknaden fungerer som våpenkort fra kjøp av våpen,

til du har fått våpenkortet fra politiet, dvs. at det skal være med våpenet til du har fått våpenkortet.


Meld fra til politiet hvis du mister våpenkortet ditt.

Hvis du har midlertidig våpenkort, må du huske å fornye det.

For klubbvåpen kan politiet sende ett våpenkort til stedet hvor alle våpnene er samlet.


Øverste bilde viser et våpenkorts fremside, det nederste bildet viser baksiden av samme kort.


På denne siden (link) finner du melding/skjema som fylles ut og

sendes politiet om våpnekort mangler.