Blinker

S k i v e r   t i l   p i s t o l s k y t i n g

Litt om de forskjellige skivene som brukes i pistolskyting, om du synes at siden har mangler, så hører vi fra deg.


25 m PRESISJONS- OG 50 m PISTOLSKIVE


Øvelser: Fripistol 50 m (2A), Standardpistol (5), Fin- og grovpistol (6) (presisjonsdelen)


Det sorte sikteområdet, fra treffsone 7 til 10 = 200 mm (+/- 1,0 mm). Skillelinjenes tykkelse: 0,2 mm - 0,5 mm.
Minste synlige størrelse på skivekartongen: bredde: 550 mm, høyde: 520 mm - 550 mm.
Treffsoneverdiene 1 - 9 er trykket i treffsonene, vannrett og loddrett, i rett vinkel på hverandre.

Treffsone 10 er ikke merket med tall. Tallene skal være ca. 10 mm høye, 1 mm tykke og

lett leselig med vanlig skivekikkert på vedkommende avstand.

Sone

Inner 10

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Diameter (mm)

25

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Toleranse (mm)

+/- 0,2

+/- 0,2

+/- 0,4

+/- 0,5

+/- 1,0

+/- 1,0

+/- 1,0

+/- 1,0

+/- 2,0

+/- 2,0

+/- 2,0

25 m SILHUETTPISTOLSKIVE


Øvelser: Silhuettpistol (4), Fin- og grovpistol (6) (hurtigdelen), Hurtigpistol (7), NAIS (8)


Det sorte sikteområdet, fra treffsone 5 til 10 = 500 mm (+/- 2,0 mm). Skillelinjens tykkelse: 0,5 mm - 1,0 mm
Skivekartongens minste synlige størrelse: bredde: 550 mm, høyde: 520 mm - 550 mm.
Treffsoneverdiene 5 - 9 er trykket i treffsonene, men bare i loddrette linjer.
Treffsone 10 er ikke merket med tall. Tallene skal være ca. 5 mm høye og 0,5 mm tykke.

Hvite vannrette siktelinjer erstatter treffsoneverdiene på venstre og høyre side av skivens sentrum.

Hver av linjene er 125 mm lange og 5 mm brede.

Sone

Inner 10

10

9

8

7

6

5

Diameter (mm)

50

100

180

260

340

420

500

Toleranse (mm)

+/- 0,2

+/- 0,4

+/- 0,6

+/- 1,0

+/- 1,0

+/- 2,0

+/- 2,0

T96 SKIVE


Øvelser: T96 (9)


T96 skive består av fem identiske treffsoner på en og samme plakat.

Alle treffsoner har også tellende innersone. Fire treffsoner er plassert i et kvadrat
hvor disse plasseres med senter i hvert kvadrat. Femte treffsone sentreres i senter av kvadrat.

Tykkelse på innersonelinje: 0,5 - 1,0 mm. Senteravstand i både loddrett og vannrett retning: 240 mm
Senteravstand i både loddrett og vannrett retning fra ytre treffsoner: 120 mm

Sone

Innersone

Yttersone

Diameter (mm)

45

110

Toleranse (mm)

+/- 0,2

+/- 0,4

FELT


Øvelser: Felt (1)


Arrangøren bestemmer hvilke skiver/figurer som skal benyttes. Som regel bør man gjøre bruk av

varierende mål/figurer, oppdukkende og/eller forsvinnende mål. Det anbefales at minst 1 figur

pr. standplass har minimum størrelse 2 cm i høyde og bredde pr. meter avstand (ved bruk av en

figur på f.eks. 20 meter skytestand, blir figuren 40 x 40 cm. Figuren trenger ikke være firkantet).
Bredde og høyde, måles som største mål på figurene.

COLTSKIVE


Øvelser: Fripistol 25 m (2B)


Skillelinjens tykkelse: 0,1 mm - 0,2 mm. Minste synlige størrelse på skivekartongen:

bredde: 250 mm, høyde: 250 mm. Treffsoneverdiene 1 - 9 er trykket i treffsonene, vannrett og loddrett,

i rett vinkel på hverandre. Treffsone 10 er ikke merket med tall. Tallene skal være ca. 10 mm høye,

1 mm tykke og lett leselig med vanlig skivekikkert på vedkommende avstand.

Sone

Inner 10

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Diameter (mm)

12,5

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

Toleranse (mm)

+/- 0,1

+/- 0,1

+/- 0,2

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

10 m LUFTPISTOLSKIVE


Øvelser: 3


Det sorte sikteområdet, fra treffsone 7 til 10 = 59,5 mm (+/- 0,5 mm).
Skillelinjens tykkelse: 0,1 mm - 0,2 mm.
Skivekartongens minste synlige størrelse: 170 mm x 170 mm.
Treffsoneverdiene 1 til 8 er trykket i treffsonene, vannrett og loddrett, irett vinkel på hverandre.

Treffsonene 9 og 10 er ikke merket med tall. Tallene skal ikke være høyere enn 2 mm.

Sone

Inner 10

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Diameter (mm)

5,0

11,5

27,5

43,5

59,5

75,5

91,5

107,5

123,5

139,5

155,5

Toleranse (mm)

+/- 0,1

+/- 0,1

+/- 0,1

+/- 0,2

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

10 m LUFTPISTOL-DUELLSKIVE


Øvelser: 3


Skillelinjens tykkelse: 0,1 mm - 0,2 mm. Skivekartongens minste synlige størrelse: 170 mm x 170 mm.
Treffsoneverdiene 5-9 er trykket i treffsonene, men bare i loddrette linjer.

Treffsone 10 er ikke merket med tall. Tallene skal ikke være høyere enn 2 mm.

Hvite vannrette siktelinjer erstatter treffsoneverdiene på venstre og høyre side av skivens sentrum.

Hver linje er 42,5 mm lange og 3 mm brede

Sone

Inner 10

10

9

8

7

6

5

Diameter (mm)

11,5

23,0

49,5

76,0

102,5

129,0

155,5

Toleranse (mm)

+/- 0,1

+/- 0,1

+/- 0,2

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5