Felt (1)

Felt (1):


Vi har prøvd etter beste evne å skrive litt om Felt, en NSF national øvelse.


I Felt foregår konkurransen og skytingen ute i terrenget, på blinker av forskjellige størrelser, på forskjellige avstander til blinkene, til forskjellige skytetider og i forskjellige skytestillinger. Arrangøren avgjør hvordan en "Feltløype" skal være, men har gitte rammer å holde seg innenfor. Størrelsene på blinkene er av forskjellige størrelser og fasong. Det skal være minst en blink som har en minimumsstørrelse på minst 2 cm i høyde og bredde pr. meter avstand på hver standplass. Avstanden til blinkene skal være mellom 5 og 70 meter for gruppe 1 og 2, og mellom 5 og 200 meter for gruppe 3. Skytetidene skal være mellom 6 og 15 sekunder, men bør være mellom 10 og 15 sekunder for gruppe 1 og 2. For gruppe 3 er skytetiden mellom 14 og 60 sekunder. Skytestillingene kan/skal variere mellom stående, knestående, sittende og liggende. Antall skudd for gruppe 1 er 6 skudd, mens det for gruppe 2 og 3 er 5 skudd pr standplass. 


Poeng i Felt regnes ut på følgende måte: Du får 1 poeng hvis du har truffet blinken, og så får du 1 poeng for hver blink du treffer. Hvis du treffer en blink med

1 skudd, så får du 2 poeng, 1 for at du har truffet blink og 1 for blinken. Om du skyter alle 6 skuddene i samme blink (som kan lønne seg), så får du 7 poeng,

6 poeng for at du har truffet blink og 1 for blinken. Hvis du er så god at du treffer alle blinkene, 6 skudd i 6 forskjellige blinker, så får du 12 poeng,

6 for at du har truffet blink og 6 for blinkene. Derfor lønner det seg alltid å treffe flest mulig blinker. Innertreff telles på noen blinker (bestemmes av arrangør), men er ikke poenggivende. De kommer til bruk om det er poenglikhet mellom skyttere.


En ”feltløype” består av 10 standplasser, på hver standplass skal skytterne skyte på blinker plassert i terrenget, alt fra 1 til 6 blinker. På hver standplass er det opp til skytteren hvordan han/hun vil fordele skuddene. Er det seks blinker på standplassene, er det helt greit å sette alle 6 skuddene i en blink eller man kan prøve å treffe alle blinkene. Det lønner seg alltid å treffe alle blinkene, for det gir mer poeng.


ØVELSER I FELTSKYTING:
• Finfelt (1F), • Grovfelt (1G), • Militærfelt (1M), • Revolverfelt (1R), • Revolverfelt kal. .22LR-Ungdom (1R), • Spesialfeltpistol (1SP), • Spesialfeltpistol kal. .22LR-Ungdom (1SP), • Spesialfeltrevolver (1SR), • Spesialfeltrevolver kal. .22LR-Ungdom (1SR), • Spesialfelt, Magnum 1 (1M1), •Spesialfelt, Magnum 2 (1M2)


Skytingen arrangeres i tre hovedgrupper:
• Øvelser i gruppe 1 (Felt): Finfelt (1F), Grovfelt (1G), Militærfelt (1M) og Revolverfelt (1R).
• Øvelser i gruppe 2 (Spesialfelt): Spesialpistol (1SP), Spesialrevolver (1SR).
• Øvelser i gruppe 3 (Magnumfelt): Magnum 1 (1M1) og Magnum 2 (1M2).


En liten tabell med de viktigste tallene:


K a l i

b e r

Min.vekt

Maksvekt

Løps-

Sikte-

Faktor

Kode

N a

v n

Tommer

Millimeter

Avtrekk

Våpen

Målekasse

lengde

redius

krav

Kan brukes

1F

Felt

Fin

.22"

5,6mm

1000 g

1400 g m/ tomt magasin

300x150x50mm

153 mm

≤ 220 mm

pistoler/revolvere

1G

Felt

Grov

.30"-.38"

7,62-9,65mm

1000 g

1400 g m/ tomt magasin

300x150x50mm

153 mm

≤ 220 mm

pistoler/revolvere

1M

Felt

Militær

.355"-.455"

9-11,56mm

1360 g

1400 g m/ tomt magasin

153 mm

≤ 220 mm

≥ 120

pistoler

1R

Felt

Revolver

.355"-.455"

9-11,56mm

1360 g

Ingen begrensning

til mål eller vekt

revolvere

1SP

Spesialfelt

Pistol

.22LR"-.455"

5,6-11,56mm

1360 g

800 g m/ tomt magasin

185x125x35mm

pistoler

1SR

Spesialfelt

Revolver

.22LR"-.455"

5,6-11,56mm

1360 g

1000 g m/ tomt magasin

200x150x40mm

revolvere

1M1

Magnumfelt

Magnum 1

.357"-.40"

9,07-10,16mm

1360 g

Ingen begrensning

til mål eller vekt

≥ 190

pistoler/revolvere

1M2

Magnumfelt

Magnum 2

.41"-.505"

10,4-12,83mm

1360 g

Ingen begrensning

til mål eller vekt

≥ 275

pistoler/revolvere

Tabell over klasser og opprykkskrav:


Klasser i app. stevn.

Ferdi

ghets

merke

Kode

N a

v n

(U16 og U14, skytes m/ kal. .22)

Gull

Sølv

Bronse

A

B

C

D

1F

Felt

Fin

A, B, C, D, U16, U14

97%

85%

75%

97%

85%

Ingen

Ingen

1G

Felt

Grov

A, B, C, D

97%

85%

75%

97%

85%

Ingen

Ingen

1M

Felt

Militær

A, B, C, D

97%

85%

75%

97%

85%

Ingen

Ingen

1R

Felt

Revolver

A, B, C, D, U16, U14

97%

85%

75%

97%

85%

Ingen

Ingen

1SP

Spesialfelt

Pistol

A, U16, U14

1SR

Spesialfelt

Revolver

A, U16, U14

1M1

Magnumfelt

Magnum 1

A

1M2

Magnumfelt

Magnum 2

A