Standardpistol (5)

Standardpistol (5):


Vi har prøvd etter beste evne å skrive litt om Standardpistol, en ISSF øvelse.


Hele konkurransen skytes mot presisjonsskiven, som også brukes i Finpistol og Grovpistol.

Standardpistol skytes i stående stilling med beste hånd, mot blink på 25 m.


Øvelsen er på totalt 60 skudd, fordelt på 12 serier a 5 skudd.
De 4 første seriene er ren presisjonsskyting, med 5 skudd pr serie på 150 sekunder.
De neste 4 seriene gjøres unna på 20 sekunder hver, med 5 skudd i hver serie.
De 4 siste seriene er på 10 sekunder, med 5 skudd i hver serie.


Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng.


Et par tabeller med de viktigste tallene:

K a l i

b e r

Min.vekt

Maksvekt

Løps-

Sikte-

Kode

Navn

Tommer

Millimeter

Avtrekk

Våpen

Målekasse

lengde

redius

5

Standardpistol

.22"

5,6mm

1000 g

1400 g m/ tomt magasin

300x150x50mm

153 mm

≤ 220 mm

Ferdi

ghets

merke

Kode

Navn

Klasser i app. stevn.

Gull

Sølv

Bronse

A

B

C

D

5

Standardpistol

A, B, C, D, U16, U14

565

550

520

550

520

Ingen

Ingen