Film

Film via YouTube

Hva er Feltskyting,

en informativ film som Hokksund Pistolklubb har laget.