Fripistol (2)

Fripistol (2):


Vi har prøvd etter beste evne å skrive litt om Fripistol, en ISSF øvelse (2A) og NSF natonal øvelse (2B).


Dette er en av ISSF øvelsene (2A), og er den mest rendyrkede presisjonsøvelsen blant pistoløvlesene.

Øvelsen er også en av de aller eldste skyteøvelsene, og stammer fra slutten av 1800 tallet. Det er har vært få endringer i reglene siden 1930. 

Øvelsens offisielle navn er 50 m pistol, men blir fortsatt ofte benevnt med det opprinnelige navnet Fripistol (2A).

Øvelsen består av 60 skudd mot en standard presisjonsskive for 25 m pistol, plassert på 50 meter.

I Norge har vi tilpasset de nasjonale reglene slik at en variant kan skytes på 25 meter, mot en minder skive, coltskiva (2B).

Skuddene skal avfyres i løpet av 1 time og 30 min på elektroniske skiver eller 1 time og 45 min hvis det skytes på papirskiver.


Som navnet Fripistol indikerer, er dette en øvelse som setter få begrensninger på våpenet.

Det må være i kaliber .22LR, og skal bare lades med ett skudd. Det skal skytes enhånds, og må bare kunne avfyres av hånden som holder det.

Grepet må ikke være utformet slik at det gir støtte bak håndleddet. Siktene skal være åpne, med skur og korn.

Det er ingen minimumsgrense på avtrekksvekt, ingen maksimumsgrense på vekt og lengde og heller ikke på sikteradius.

Grepet kan være utformet slik du selv ønsker, så lenge det ikke gir støtte bak håndleddet.

Avtrekksvekten er ofte så liten at en liten berøring av avtrekker er nok til å fyre av skuddet.

Moderne våpen har som regel elektronisk avtrekk som gjør avtrekket mer likt fra gang til gang, og med minimal bevegelse.

Nasjonalt har vi tilpasset reglene slik at det er lov å benytte både revolver og ordinære automatpistol med magasin,

så lenge disse bare lades med ett skudd om gangen.


Totalt 60 skudd, som gir maksimum oppnålige poeng på 600.

I terminlistene er ordinær 50 m pistol oppført som Fripistol 2A,

mens den norske 25 meters varianten er oppført som Fripistol 2B.