Bli medlem

Hva kreves for å bli medlem i Lismarken Pistolklubb?


Alle kan bli medlemmer i Lismarken Pistolklubb.

Lismarken Pistolklubb er tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og

olympiske og paralympiske komite/NIF gjennom vår tilknytning til:

Hedmark idrettskrets, Ringsaker idrettsråd, Norges Skytterforbund og Innlandet skytterkrets.

Det som kreves for å være medlem i en klubb innenfor Norges Idrettsforbund er

at man betaler medlemskontingent, og overholder klubbens og forbundets lover.

Dette gjelder også for Lismarken Pistolklubb.

Man kan være medlem av klubben uten å skyte ett eneste skudd.

Men ettersom de fleste som blir medlemmer ønsker å drive med skyting,

skal vi her si litt om hva som kreves for å begynne med skyting i Lismarken Pistolklubb,

og hva som kreves for at man skal kunne kjøpe seg en pistol eller revolver.

Sikkerhetskurs


Alle som vil begynne å skyte med pistol må ta ett sikkerhetskurs (nybegynnerkurs).

Dette kravet til grunnleggende opplæring gjelder for alle pistolklubber tilknyttet Norges Skytterforbund.

Uten et slikt kurs eller tilsvarende opplæring vil man ikke få mulighet til å få skyte i Lismarken Pistolklubb.

På dette kurset lærer man om pistolskyting generellt, men med spesiell vekt på sikkerhet:

– opptreden på skytebanen

– sikker behandling av våpen

– grunnleggende skyteteknikk

– skyteprogrammer

– våpentyper

– mm.

Lismarken Pistolklubb arrangerer sikkerhetskurs med ujevne(!) mellomrom.

Kurstidspunkt avhenger av banekapasitet, ledige klubbvåpen, tilgjengelig instruktør, etc.


Hvis man kan dokumentere at man har tilsvarende opplæring i pistolskyting fra andre klubber tilsluttet Norges skytterforbund trenger man ikke å gjennomgå ett nytt kurs for å begynne å skyte i Lismarken Pistolklubb.

Kjøp av eget våpen


Man må ha sikkerhetskurs, og ha skutt i minst 6 måneder i en pistolklubb før man kan

sende søknad til Politiet om å få kjøpe en pistol eller revolver. I tillegg må man ha fyllt 21 år.

Det er Politiet som avgjør om en person skal få kjøpstillatelse eller ikke.

Klubbene har liten innflytelse på denne avgjørelsen. Politiet vil sjekke vandelen til søkeren.

Med søknaden om kjøp av våpen så skal klubben legge ved dokumentasjon på at søkeren

har vært aktivt medlem i minst 6 måneder og bl.a. gjennomført sikkerhetskurs.

Klubben må også ha skyting med det våpnet det søkes om på programmet.

Videre legger Politiet vekt på at søkeren må ha vært «aktiv» i denne perioden.

Hvis Politiet finner allt dette i orden, vil søkeren få en kjøpstillatelse

som hun/han kan ta med i våpenforretningen.

Kjøpstillatelse kontra bæretillatelse


Disse to begrepene blandes ofte sammen, ikke minst i media.

Når man søker om å få kjøpe en pistol eller revolver, så angir man hva man skal bruke den til.

Det eneste bruksområdet som aksepteres i Norge, er «trening og konkurranser».

Man får dermed kun eie ett våpen som skal brukes til sportsskyting.

«Bæretillatelse» er det ingen andre enn Politiet som får i Norge.

Man har ikke lov til å bære skytevåpen i Norge, annet enn på jakt, og for transport til og fra skytebanen. Pistol og revolver er ikke tillatt brukt til jakt i Norge, så her er det kun transport

til og fra skytebanen som gjelder. Det er strenge regler for hvordan den skal transporteres.

Det er bl.a. ikke tillatt å transportere ett ladd våpen.

Når man ser i avisen at en eller annen hadde bæretillatelse for en pistol, så kan man være

99.9% sikker på at det er en «eietillatelse» for trening og konkurranse det dreier seg om,

og ikke noen reell bæretillatelse.

Innmelding


Den sikreste måten man melder seg inn i Lismarken Pistolklubb på er å opprette en bruker på MinIdrett.no Der legger du inn de data vi trenger om deg der og vi er sikre på at vi får de rette opplysningene om deg. Når det er gjort så søker du opp Lismarken Pistolklubb og sender oss en søknad via MinIdrett.no.


Om du trykker på bildet, så kommer du rett til registrering / pålogging i Min Idrett.