Vedlegg søknad

Uttalelse fra Lismarken Pistolklubb,

ved søknad om ervev av skytevåpen,

nye versjonen som kommer fra politiet.


Klikk her for å laste ned en utskriftvennelig versjon. (pdf).

(Husk å skrive ut et eksemplar til hver søknad).