Silhuettpistol (4)

Shiluettpistol (4):


Vi har prøvd etter beste evne å skrive litt om Shiluettpistol, en ISSF øvelse.


Pistolskyting er en kombinasjon av presisjon og hurtighet. I Silhuett er hurtigheten tatt til sine ytre grenser blant ISSF øvelsene.

Øvelsen skytes med kaliber .22 våpen, 1 skudd mot hver av 5 såkalte Duell- eller Silhuettskiver på 25 meters hold.

Avstanden mellom sentrum av skivene, akse til akse, i en gruppe à fem (5) skal være 75 cm.

Disse skivene har samme størrelse som Presisjonskivene, men har en annen inndeling.


Øvelsen er delt i 2 del-øvelser på 30 skudd. Hver av del-øvelsene innledes med 5 prøveskudd, totalt altså 60 konkurranseskudd og 10 prøveskudd.

I hver del-øvelse skytes det først 2 serier på 5 skudd i løpet av 8 sekunder, så 2 serier på 6 sekunder og til slutt 2 serier på 4 sekunder.


I mesterskap for åpen klasse, teller disse 60 skuddene som kvalifisering, hvor de 6 med beste resultat går videre til en finale.

I finalen telles det treff eller bom. Det skytes 1 skudd mot hver av 5 skiver i løpet av 4 sekunder.

På elektroniske skiver teller 9,7 poeng eller bedre som treff.

Nasjonalt tillater vi også å skyte på pappskiver, hvor 9 poeng eller bedre teller som treff.

I finalen skyter en skytter om gangen, og resultatet opplyses etter hver serie en skytter som har skutt.

Etter 4 innledende serier, må den skytteren med lavest poengsum forlate standplassen for hver serie.

Den som til slutt står igjen med flest treff, kåres til mester.


Et par tabeller med de viktigste tallene:

K a l i

b e r

Min.vekt

Maksvekt

Løps-

Sikte-

Kode

Navn

Tommer

Millimeter

Avtrekk

Våpen

Målekasse

lengde

redius

4

Shiluettpistol

.22"

5,6mm

1000 g

1400 g m/ tomt magasin

300x150x50mm

153 mm

≤ 220 mm

Ferdi

ghets

merke

Kode

Navn

Klasser i app. stevn.

Gull

Sølv

Bronse

A

B

C

D

4

Shiluettpistol

A, B, C, D, U16, U14

565

550

520

550

520

Ingen

Ingen