Åpne 2023

Resultater fra approberte/åpne stevner i 2023,

som klubbens medlemmer har deltatt på.


Her prøver vi å samle resultater fra de approberte/åpne stevnene som melemmer av klubben har deltatt på.

Om du som medlem i Lismarken Pistolklubb har deltatt på approberte/åpne stevner som ikke er her, så la oss få vite om det.