LPK

2 små utdrag fra "Askeladden og de gode hjelperne"


Da de hadde seilt et stykke til, kom de til en som sto og siktet og siktet.

«Hva er du for en, og ha skal det være til at du står og sikter slik?»

sa Askeladden. «Jeg ser så skarpt», sa han,

«så jeg ratt kan skyte like til verdens ende»,

og så ba han om han fikk lov til å være med på skipet.

«Vil du være med, så stig på», sa Askeladden.

Ja, det ville han, og steg opp.


-o-o-o-o-o-o-o-o-


Så ropte Askeladden på ham som skjøt like til verdens ende,

og ba ham sette en kule i trollet. Ja, det gjorde han,

han skjøt det midt i øyet; trollet slo opp et brøl,

så han våknet med det samme, han som skulle hente tevann,

og da han kom til kongsgården,

var det enda ett minutt igjen av de ti.


Viktig info: Skytteren var et medlem av Lismarken Pistolklubb.